CO2 Lazer

Bu ekipman en yeni RF tüp ve damga yöntemine sahiptir ve el parçası hem CO2 fraksiyonel lazer hem de ultra darbeli CO2 lazer prosedürlerine izin vererek çeşitli amaçlarla değiştirilebilir. Üriner inkontinans semptomlarını ve vagideki diğer lezyonları iyileştirmek için prosedürden sonra vajinal kanalı daha elastik hale getiren vajinal mukoza zarlarındaki kollajeni uyararak jinekolojik tedaviler için gelişmiş bir kavramsal cihazdır. (vajinit, vajinal kuruluk vb.) SUI el aleti (Stres İdrar kaçırma) ve VR El Aleti (Vajinal Gençleştirme) kullanılarak yapılır.